کارگاه آموزشی مدیریت پسماند

کارگاه آموزشی یکروزه مدیریت پسماند توسط شرکت بهتا پایش شمال با حضور اساتید برتر کشور ، دکتر امیرحسین محوی و دکتر علیرضا عسگری در تاریخ 10 آبان 97 برگزار گردید . در این کارگاه کارشناسان محیط زیست ، بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای از تجارب این استاد بهره مند شدند . سخنرانان این کارگاه

همایش راه چیست ؟ همراه کیست ؟

اولین اجرای عمومی دکتر انوشه توسط شرکت بهتا پایش شمال در استان گیلان و در شهرستان رشت با موضوعیت تلاش ، آرامش و موفقیت با حضور جمع پر شور همشهریان عزیز در سالن همایش نیروی انتظامی و در بهمن ماه 97 برگزار گردید.